ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารอื่นๆ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 30 พฤศจิกายน 2559
 2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 30 พฤศจิกายน 2559
 3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 31 สิงหาคม 2560
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 กรกฎาคม 2560
 5. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2560
 6. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 8 มีนาคม 2560
 7. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กรกฎาคม 2560
 8. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 8 มีนาคม 2560
 9. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 16 มีนาคม 2561
 10. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มีนาคม 2561
 11. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 พฤษภาคม 2561
 12. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 8 มีนาคม 2560
 13. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 30 พฤศจิกายน 2559
 14. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 25 กรกฎาคม 2560
 15. ร้านธงบวรนิเวศ 4 กรกฎาคม 2561
 16. บริษัท โก ไวซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2559
 17. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 2 ธันวาคม 2559
 18. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 19. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 2 ธันวาคม 2559
 20. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 21. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 13 ธันวาคม 2559
 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 23 พฤษภาคม 2561
 23. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 21 ธันวาคม 2559
 24. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 21 ธันวาคม 2559
 25. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มกราคม 2560
 26. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 6 มกราคม 2560
 27. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 6 มกราคม 2560
 28. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 29. บริษัท ศิลป์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 มกราคม 2560
 30. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 31. บริษัท ธาดารีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8 มกราคม 2560
 32. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 26 มกราคม 2560
 33. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 26 มกราคม 2560
 34. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2560
 35. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 กุมภาพันธ์ 2560
 36. บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2560
 37. บริษัท เมซเทค กรุ๊ป จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 38. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 39. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 15 มีนาคม 2560
 40. ห้างหุ่นส่วนจำกัดเค แอนด เอ็ม อินเตอร์เทรด 15 มีนาคม 2560
 41. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 15 มีนาคม 2560
 42. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 15 มีนาคม 2560
 43. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 กันยายน 2560
 44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 4 กรกฎาคม 2561
 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 21 เมษายน 2560
 46. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5 พฤษภาคม 2560
 47. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 พฤษภาคม 2560
 48. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที ซี ซัพพลาย 9 พฤษภาคม 2560
 49. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 9 พฤษภาคม 2560
 50. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 51. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 9 พฤษภาคม 2560
 52. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 53. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 17 มกราคม 2561
 55. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2560
 56. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 24 สิงหาคม 2560
 57. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 58. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 59. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 29 มิถุนายน 2560
 60. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 24 สิงหาคม 2560
 61. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11 กรกฎาคม 2561
 62. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กรกฎาคม 2561
 63. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13 กันยายน 2560
 64. บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด 14 กันยายน 2560
 65. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กันยายน 2560
 66. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 27 กันยายน 2560
 67. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 27 กันยายน 2560
 68. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 กันยายน 2560
 69. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 ตุลาคม 2560
 70. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 ตุลาคม 2560
 71. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
 72. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 มิถุนายน 2561
 73. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 3 พฤศจิกายน 2560
 74. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 3 พฤศจิกายน 2560
 75. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 3 พฤศจิกายน 2560
 76. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 29 พฤศจิกายน 2560
 77. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23 พฤศจิกายน 2560
 78. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ธันวาคม 2560
 79. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 ธันวาคม 2560
 80. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มิถุนายน 2561
 81. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 มกราคม 2561
 82. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2561
 83. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 มกราคม 2561
 84. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 มกราคม 2561
 85. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 26 กุมภาพันธ์ 2561
 86. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561
 87. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กุมภาพันธ์ 2561
 88. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 กุมภาพันธ์ 2561
 89. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 กุมภาพันธ์ 2561
 90. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 มิถุนายน 2561
 91. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 20 มิถุนายน 2561
 92. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
 93. บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม็นท์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
 94. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 มีนาคม 2561
 95. บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด 14 มีนาคม 2561
 96. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 19 ธันวาคม 2560
 97. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 59
คจ330/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
คจ338/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
ผบ2378/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 403 เวลา 1
ผบ2596/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
ผบ2745/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 9.00 น.
ผบ3011/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3787/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.
ผบ3788/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 9.00 น.
ผบ3789/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 9.00 น.
ผบ3790/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
ผบ3791/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 9.00 น.
ผบ3809/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 404 เวลา 9.00 น.
ผบ3810/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 405 เวลา 9.00 น.
ผบ3811/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
ผบ3842/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3843/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3844/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3845/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3846/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 9.00 น.
ผบ3847/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3848/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3849/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3850/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3851/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3852/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3853/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3854/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3855/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ3857/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ3858/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ3860/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ3872/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 9.00 น.
ผบ3873/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 9.00 น.
ผบ3970/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ4482/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ658/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
พ155/2561
นัดชี้สองสถาน/กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
พ39/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 406 เวลา 13.30 น.
พ421/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 405 เวลา 13.30 น.
พ7/2561
นัดชี้สองสถาน/กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 9.00 น.
ม231/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 402 เวลา 9.00 น.
ม29/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
ย2/2018

เวลา 9:
ย361/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
ย455/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 9.00 น.
ย456/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 9.00 น.
ย576/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.
ย578/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
ย62/2561
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 13.30 น.
ส558/2558
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 307 เวลา 13.30 น.
อ1252/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ1722/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 9.00 น.
อ2937/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
อ390/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
อ3958/2560
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 9.00 น.
อ4578/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 9.00 น.
อ475/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 404 เวลา 9.00 น.
อ553/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 403 เวลา 13.30 น.
อ989/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 406 เวลา 9.00 น.