ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารอื่นๆ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 30 พฤศจิกายน 2559
 2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 30 พฤศจิกายน 2559
 3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 31 สิงหาคม 2560
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 กรกฎาคม 2560
 5. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2560
 6. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 8 มีนาคม 2560
 7. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กรกฎาคม 2560
 8. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 8 มีนาคม 2560
 9. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 16 มีนาคม 2561
 10. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มีนาคม 2561
 11. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 พฤษภาคม 2561
 12. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 8 มีนาคม 2560
 13. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 30 พฤศจิกายน 2559
 14. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 25 กรกฎาคม 2560
 15. บริษัท โก ไวซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2559
 16. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 2 ธันวาคม 2559
 17. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 18. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 2 ธันวาคม 2559
 19. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 20. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 13 ธันวาคม 2559
 21. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 23 พฤษภาคม 2561
 22. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 21 ธันวาคม 2559
 23. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 21 ธันวาคม 2559
 24. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มกราคม 2560
 25. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 6 มกราคม 2560
 26. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 6 มกราคม 2560
 27. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 28. บริษัท ศิลป์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 มกราคม 2560
 29. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 30. บริษัท ธาดารีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8 มกราคม 2560
 31. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 26 มกราคม 2560
 32. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 26 มกราคม 2560
 33. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2560
 34. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 กุมภาพันธ์ 2560
 35. บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2560
 36. บริษัท เมซเทค กรุ๊ป จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 37. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 38. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 15 มีนาคม 2560
 39. ห้างหุ่นส่วนจำกัดเค แอนด เอ็ม อินเตอร์เทรด 15 มีนาคม 2560
 40. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 15 มีนาคม 2560
 41. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 15 มีนาคม 2560
 42. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 กันยายน 2560
 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 21 เมษายน 2560
 44. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5 พฤษภาคม 2560
 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 พฤษภาคม 2560
 46. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที ซี ซัพพลาย 9 พฤษภาคม 2560
 47. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 9 พฤษภาคม 2560
 48. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 49. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 9 พฤษภาคม 2560
 50. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 51. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 52. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 17 มกราคม 2561
 53. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2560
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 24 สิงหาคม 2560
 55. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 56. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 57. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 29 มิถุนายน 2560
 58. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 24 สิงหาคม 2560
 59. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13 กันยายน 2560
 60. บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด 14 กันยายน 2560
 61. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กันยายน 2560
 62. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 27 กันยายน 2560
 63. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 27 กันยายน 2560
 64. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 กันยายน 2560
 65. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 ตุลาคม 2560
 66. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 ตุลาคม 2560
 67. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 3 พฤศจิกายน 2560
 68. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 3 พฤศจิกายน 2560
 69. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 3 พฤศจิกายน 2560
 70. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 29 พฤศจิกายน 2560
 71. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23 พฤศจิกายน 2560
 72. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ธันวาคม 2560
 73. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 ธันวาคม 2560
 74. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 มกราคม 2561
 75. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2561
 76. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 มกราคม 2561
 77. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 มกราคม 2561
 78. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 26 กุมภาพันธ์ 2561
 79. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561
 80. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กุมภาพันธ์ 2561
 81. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 กุมภาพันธ์ 2561
 82. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 กุมภาพันธ์ 2561
 83. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 มีนาคม 2561
 84. บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด 14 มีนาคม 2561
 85. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 19 ธันวาคม 2560
 86. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 70
กผบ.10/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 1
กผบ.213/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
กพ.91/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
คจ.212/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
คจ.264/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
คจ.274/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
คจ.275/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 13.30 น.
คจ.279/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 13.30 น.
คจ.297/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
คจ.298/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 9.00 น.
ด.2057/2559
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
ผบ.1941/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1942/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1943/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1944/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1954/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1955/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1956/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1957/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1958/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1959/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1960/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1961/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1962/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1963/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1964/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1965/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1966/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.1967/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.2292/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.2293/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.2294/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.2295/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ผบ.6212/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 9.00 น.
ผบ.8245/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 13.30 น.
ผบ.879/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ.910/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 406 เวลา 9.00 น.
ผบ.986/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
พ.1646/2559
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 403 เวลา 9.00 น.
พ.171/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 13.30 น.
พ.2147/2559
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 9.00 น.
พ.229/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 13.30 น.
พ.271/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
พ.372/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
พ.60/2561
นัดชี้สองสถาน/กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 406 เวลา 9.00 น.
ม.162/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.168/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.169/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.170/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ม.175/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.177/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.181/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.183/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ม.2743/2552
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 1
ย.370/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ย.371/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
ย.373/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 9.00 น.
อ.1004/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
อ.1005/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
อ.1006/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
อ.1007/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
อ.1008/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
อ.1009/2561
พร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
อ.1375/2560
สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 307 เวลา 13.30 น.
อ.3273/2560
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 307 เวลา 13.30 น.
อ.350/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.
อ.3675/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 404 เวลา 13.30 น.
อ.4558/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 13.30 น.
อ.725/2561
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 13.30 น.
อ.930/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 504 เวลา 9.00 น.