ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เอกสารอื่นๆ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 30 พฤศจิกายน 2559
 2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 30 พฤศจิกายน 2559
 3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 31 สิงหาคม 2560
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 กรกฎาคม 2560
 5. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2560
 6. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กันยายน 2561
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 กันยายน 2561
 8. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 26 กันยายน 2561
 9. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 8 มีนาคม 2560
 10. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กรกฎาคม 2560
 11. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 8 มีนาคม 2560
 12. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 16 มีนาคม 2561
 13. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มีนาคม 2561
 14. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 พฤษภาคม 2561
 15. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 8 มีนาคม 2560
 16. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 30 พฤศจิกายน 2559
 17. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 25 กรกฎาคม 2560
 18. ร้านธงบวรนิเวศ 4 กรกฎาคม 2561
 19. บริษัท โก ไวซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2559
 20. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 2 ธันวาคม 2559
 21. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 22. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 2 ธันวาคม 2559
 23. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 24. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 13 ธันวาคม 2559
 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 23 พฤษภาคม 2561
 26. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 21 ธันวาคม 2559
 27. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 21 ธันวาคม 2559
 28. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มกราคม 2560
 29. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 6 มกราคม 2560
 30. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 6 มกราคม 2560
 31. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 32. บริษัท ศิลป์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 มกราคม 2560
 33. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 34. บริษัท ธาดารีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8 มกราคม 2560
 35. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 26 มกราคม 2560
 36. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 26 มกราคม 2560
 37. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2560
 38. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 กุมภาพันธ์ 2560
 39. บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2560
 40. บริษัท เมซเทค กรุ๊ป จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 41. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 42. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กันยายน 2561
 43. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 17 กันยายน 2561
 44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 13 กันยายน 2561
 45. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 15 มีนาคม 2560
 46. ห้างหุ่นส่วนจำกัดเค แอนด เอ็ม อินเตอร์เทรด 15 มีนาคม 2560
 47. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 15 มีนาคม 2560
 48. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 15 มีนาคม 2560
 49. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 กันยายน 2560
 50. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 4 กรกฎาคม 2561
 51. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 21 เมษายน 2560
 52. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5 พฤษภาคม 2560
 53. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 พฤษภาคม 2560
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที ซี ซัพพลาย 9 พฤษภาคม 2560
 55. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 9 พฤษภาคม 2560
 56. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 57. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 9 พฤษภาคม 2560
 58. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 59. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 60. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 17 มกราคม 2561
 61. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2560
 62. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 24 สิงหาคม 2560
 63. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 64. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 65. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 29 มิถุนายน 2560
 66. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 24 สิงหาคม 2560
 67. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11 กรกฎาคม 2561
 68. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 20 กรกฎาคม 2561
 69. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 สิงหาคม 2561
 70. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 1 สิงหาคม 2561
 71. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 สิงหาคม 2561
 72. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 16 สิงหาคม 2561
 73. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 15 สิงหาคม 2561
 74. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กรกฎาคม 2561
 75. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13 กันยายน 2560
 76. บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด 14 กันยายน 2560
 77. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กันยายน 2560
 78. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 27 กันยายน 2560
 79. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 27 กันยายน 2560
 80. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 กันยายน 2560
 81. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 ตุลาคม 2560
 82. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 ตุลาคม 2560
 83. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
 84. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 มิถุนายน 2561
 85. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 3 พฤศจิกายน 2560
 86. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 3 พฤศจิกายน 2560
 87. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 3 พฤศจิกายน 2560
 88. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 29 พฤศจิกายน 2560
 89. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23 พฤศจิกายน 2560
 90. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ธันวาคม 2560
 91. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 ธันวาคม 2560
 92. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มิถุนายน 2561
 93. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 มกราคม 2561
 94. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2561
 95. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 มกราคม 2561
 96. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 มกราคม 2561
 97. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 26 กุมภาพันธ์ 2561
 98. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561
 99. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กุมภาพันธ์ 2561
 100. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 กุมภาพันธ์ 2561
 101. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 กุมภาพันธ์ 2561
 102. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 มิถุนายน 2561
 103. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 20 มิถุนายน 2561
 104. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
 105. บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม็นท์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
 106. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 มีนาคม 2561
 107. บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด 14 มีนาคม 2561
 108. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 19 ธันวาคม 2560
 109. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10 เมษายน 2561
 110. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8 ตุลาคม 2561
 111. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 25 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด