ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารอื่นๆ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 30 พฤศจิกายน 2559
 2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 30 พฤศจิกายน 2559
 3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 31 สิงหาคม 2560
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 กรกฎาคม 2560
 5. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2560
 6. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 8 มีนาคม 2560
 7. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กรกฎาคม 2560
 8. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 8 มีนาคม 2560
 9. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 16 มีนาคม 2561
 10. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มีนาคม 2561
 11. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 8 มีนาคม 2560
 12. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 30 พฤศจิกายน 2559
 13. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 25 กรกฎาคม 2560
 14. บริษัท โก ไวซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2559
 15. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 2 ธันวาคม 2559
 16. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 17. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 2 ธันวาคม 2559
 18. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 19. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 13 ธันวาคม 2559
 20. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 21 ธันวาคม 2559
 21. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 21 ธันวาคม 2559
 22. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มกราคม 2560
 23. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 6 มกราคม 2560
 24. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 6 มกราคม 2560
 25. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 26. บริษัท ศิลป์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 มกราคม 2560
 27. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 28. บริษัท ธาดารีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8 มกราคม 2560
 29. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 26 มกราคม 2560
 30. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 26 มกราคม 2560
 31. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2560
 32. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 กุมภาพันธ์ 2560
 33. บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2560
 34. บริษัท เมซเทค กรุ๊ป จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 35. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 36. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 15 มีนาคม 2560
 37. ห้างหุ่นส่วนจำกัดเค แอนด เอ็ม อินเตอร์เทรด 15 มีนาคม 2560
 38. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 15 มีนาคม 2560
 39. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 15 มีนาคม 2560
 40. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 กันยายน 2560
 41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 21 เมษายน 2560
 42. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5 พฤษภาคม 2560
 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 พฤษภาคม 2560
 44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที ซี ซัพพลาย 9 พฤษภาคม 2560
 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 9 พฤษภาคม 2560
 46. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 47. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 9 พฤษภาคม 2560
 48. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 49. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 50. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 17 มกราคม 2561
 51. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2560
 52. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 24 สิงหาคม 2560
 53. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 54. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 55. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 29 มิถุนายน 2560
 56. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 24 สิงหาคม 2560
 57. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13 กันยายน 2560
 58. บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด 14 กันยายน 2560
 59. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กันยายน 2560
 60. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 27 กันยายน 2560
 61. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 27 กันยายน 2560
 62. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 กันยายน 2560
 63. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 ตุลาคม 2560
 64. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 ตุลาคม 2560
 65. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 3 พฤศจิกายน 2560
 66. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 3 พฤศจิกายน 2560
 67. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 3 พฤศจิกายน 2560
 68. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 29 พฤศจิกายน 2560
 69. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23 พฤศจิกายน 2560
 70. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ธันวาคม 2560
 71. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 ธันวาคม 2560
 72. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 มกราคม 2561
 73. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2561
 74. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 มกราคม 2561
 75. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 มกราคม 2561
 76. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 26 กุมภาพันธ์ 2561
 77. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561
 78. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กุมภาพันธ์ 2561
 79. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 กุมภาพันธ์ 2561
 80. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 กุมภาพันธ์ 2561
 81. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 มีนาคม 2561
 82. บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด 14 มีนาคม 2561
 83. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 19 ธันวาคม 2560
 84. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด