ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เอกสารอื่นๆ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 30 พฤศจิกายน 2559
 2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 30 พฤศจิกายน 2559
 3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 31 สิงหาคม 2560
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 กรกฎาคม 2560
 5. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2560
 6. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กันยายน 2561
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 กันยายน 2561
 8. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 26 กันยายน 2561
 9. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 8 มีนาคม 2560
 10. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กรกฎาคม 2560
 11. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 8 มีนาคม 2560
 12. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 16 มีนาคม 2561
 13. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มีนาคม 2561
 14. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 พฤษภาคม 2561
 15. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 8 มีนาคม 2560
 16. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 30 พฤศจิกายน 2559
 17. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 25 กรกฎาคม 2560
 18. ร้านธงบวรนิเวศ 4 กรกฎาคม 2561
 19. บริษัท โก ไวซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2559
 20. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 2 ธันวาคม 2559
 21. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 22. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 2 ธันวาคม 2559
 23. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 2 ธันวาคม 2559
 24. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 13 ธันวาคม 2559
 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 23 พฤษภาคม 2561
 26. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 21 ธันวาคม 2559
 27. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 21 ธันวาคม 2559
 28. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มกราคม 2560
 29. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 6 มกราคม 2560
 30. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 6 มกราคม 2560
 31. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 32. บริษัท ศิลป์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 มกราคม 2560
 33. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 มกราคม 2560
 34. บริษัท ธาดารีเซิร์ส แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8 มกราคม 2560
 35. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 26 มกราคม 2560
 36. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 26 มกราคม 2560
 37. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2560
 38. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 กุมภาพันธ์ 2560
 39. บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2560
 40. บริษัท เมซเทค กรุ๊ป จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 41. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2560
 42. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 21 กันยายน 2561
 43. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 17 กันยายน 2561
 44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 13 กันยายน 2561
 45. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 15 มีนาคม 2560
 46. ห้างหุ่นส่วนจำกัดเค แอนด เอ็ม อินเตอร์เทรด 15 มีนาคม 2560
 47. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 15 มีนาคม 2560
 48. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 15 มีนาคม 2560
 49. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 7 กันยายน 2560
 50. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 4 กรกฎาคม 2561
 51. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 21 เมษายน 2560
 52. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5 พฤษภาคม 2560
 53. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 พฤษภาคม 2560
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที ซี ซัพพลาย 9 พฤษภาคม 2560
 55. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เทรด 9 พฤษภาคม 2560
 56. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 57. ห้างหุ่นส่วนจำกัดพรรณีปิโตรเลียม ตลิ่งชัน 9 พฤษภาคม 2560
 58. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 59. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 พฤษภาคม 2560
 60. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 17 มกราคม 2561
 61. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2560
 62. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 24 สิงหาคม 2560
 63. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 64. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 สิงหาคม 2560
 65. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 29 มิถุนายน 2560
 66. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 24 สิงหาคม 2560
 67. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11 กรกฎาคม 2561
 68. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 20 กรกฎาคม 2561
 69. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 9 สิงหาคม 2561
 70. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 1 สิงหาคม 2561
 71. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 สิงหาคม 2561
 72. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 16 สิงหาคม 2561
 73. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 15 สิงหาคม 2561
 74. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กรกฎาคม 2561
 75. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13 กันยายน 2560
 76. บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด 14 กันยายน 2560
 77. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 กันยายน 2560
 78. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 27 กันยายน 2560
 79. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 27 กันยายน 2560
 80. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 กันยายน 2560
 81. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 ตุลาคม 2560
 82. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 ตุลาคม 2560
 83. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
 84. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 มิถุนายน 2561
 85. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 3 พฤศจิกายน 2560
 86. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 3 พฤศจิกายน 2560
 87. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 3 พฤศจิกายน 2560
 88. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 29 พฤศจิกายน 2560
 89. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23 พฤศจิกายน 2560
 90. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ธันวาคม 2560
 91. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 14 ธันวาคม 2560
 92. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 6 มิถุนายน 2561
 93. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 มกราคม 2561
 94. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2561
 95. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 มกราคม 2561
 96. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 มกราคม 2561
 97. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 26 กุมภาพันธ์ 2561
 98. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561
 99. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 กุมภาพันธ์ 2561
 100. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 8 กุมภาพันธ์ 2561
 101. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 กุมภาพันธ์ 2561
 102. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 12 มิถุนายน 2561
 103. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 20 มิถุนายน 2561
 104. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
 105. บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม็นท์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
 106. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 5 มีนาคม 2561
 107. บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จำกัด 14 มีนาคม 2561
 108. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 19 ธันวาคม 2560
 109. บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 57
กอ44/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
คจ447/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 09:00
คจ462/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 09:00
คจ463/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 09:00
คจ464/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องให้คำปรึกษา เวลา 09:00
ด4105/2556
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
ผบ377/2560
สืบพยานโจทก์
เวลา 13:30
ผบ4166/2558
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 09:00
ผบ6201/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6202/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6203/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6204/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6205/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6206/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6207/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6215/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6216/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6217/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6254/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6255/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6256/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6257/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6258/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6259/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6260/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6261/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6262/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6263/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6264/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6265/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6266/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6475/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 406 เวลา 09:00
ผบ6537/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6538/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6539/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6696/2561
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ336/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 404 เวลา 13:30
พ358/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 402 เวลา 13:30
พ430/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
พ85/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 13:30
พ94/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 13:30
ม179/2560
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
ม383/2561
พร้อม/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 405 เวลา 01:00
ย747/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ย748/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ย823/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ย824/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ1247/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ1296/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13:30
อ1520/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 13:30
อ2078/2560
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 307 เวลา 09:00
อ3031/2561
สืบพยานโจทก์ประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13:30
อ3502/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 403 เวลา 01:00
อ3784/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 406 เวลา 13:30
อ3829/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
อ4097/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
อ4197/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 405 เวลา 13:30