ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • *ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก* ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
เอกสารแนบ