ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
เอกสารแนบ