ศาลจังหวัดตลิ่งชัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 88 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2448 8355 - 64 Email: tlcmc@coj.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ลานจอดรถ และบริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ